Bakker Metaal
Bakker Metaal
Over Bakker

De historie van Gebroeders Bakker Metaal Recycling

wIE ZIJN WIJ

Voor Gebroeders Bakker Metaal Recycling b.v. staan mens en mileu centraal bij de dagelijkse bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering wordt door onderstaande kernwaarden geborgd. Naast de kernwaarden zijn er business principles geformuleerd die invulling geven aan de geldende normen en waarden. Gebroeders Bakker Metaal Recycling b.v. is tevens lid van de (BIR) Bureau of International Recycling. BIR was de eerste internationale organisatie die sinds 1948 de belangen van recycling industrie vertegenwoordigde. De BIR vertegenwoordigt meer dan 750 leden in meer 70 landen.

Bakker Metaal
Loyaliteit naar relaties
Ondernemer in hart en nieren
Een relevante samenwerkingspartner
Wij beschouwen hierbij professionaliteit, betrouwbaarheid, en kwaliteit als ons basis uitgangspunten

Historie

Historie

Het verhaal over Bakker

Bakker Metaal

De eerste generatie Bakker, Auke Bakker, begon in 1966 in Doetinchem begon met het slopen van auto’s, stadsbussen en in- en verkoop van oud ijzer. De start van Bakker Metaal Recycling was een feit. Al snel bleek dat Auke Bakker over de juiste kennis van zaken beschikte om van het bedrijf en solide organisatie met regionale bekendheid te maken.

In de jaren zeventig manifesteerde de zoon van Auke Bakker zich in het bedrijf. Willem Bakker was van kinds af aan aanwezig op het bedrijf om vader van de nodige hand-en spandiensten te voorzien. Naast Auke bleek ook zoon Fedde Bakker interesse te hebben voor het vak. Willem en Fedde groeiden in hun toekomstige rol als bedrijfsopvolgers. Uiteindelijk werd in 1981 werd de bedrijfsopvolging een feit.

Willem en Fedde Bakker breide in ijl tempo Bakker Metaal Recycling uit. Naast de sloop van auto’s, stadbussen en oud ijzer handel werd de in- en verkoop in andere metalen gestart. In deze jaren werd er geïnvesteerd in de uitbreiding van Bakker Metaal Recycling. De zonen van Willem Bakker werden bij het bedrijf betrokken en al snel bleek dat de volgende generatie over de juiste interesse alsmede de capaciteiten beschikte voor uitvoering van het vak. Willem droeg in deze tijd zijn vakmanschap over aan zijn zoons.

In 1996 waren het de zoons van Willem Bakker die het roer overnamen en voor dezelfde uitdaging tekenden als hun vader. Met de bedrijfsopvolging door Auke Bakker en Johan Bakker ontstond tevens de noodzaak om uit te kijken naar een andere locatie. Het bedrijfsterrein in Doetinchem was inmiddels te klein en tevens werd de klandizie vanuit de regio Arnhem steeds groter. Logischerwijs werd een locatie in Arnhem gekozen om de uitgebreide bedrijfsactiviteiten te faciliteren. Naast de verhuizing werd statutaire de naam aangepast in Gebroeders Bakker Metaal Recycling. Momenteel zijn er 12 personeelsleden werkzaam.

Sinds het ontstaan van Bakker Metaal Recycling kent het bedrijf een rijke historie. Door de jaren heen kent het bedrijf een jaarlijkse groei en is het van lokale bedrijvigheid uitgegroeid tot een relevante landelijke organisatie.

Werkwijze

Werkwijze

Gebr. Bakker Metaal Recycling b.v. beheert de afvalstromen van lokale alsmede landelijke organisaties. De klandizie varieert van lokale leveranciers tot fabrikanten, groothandels en andersoortige metaalbewerkings- en verwerkingsorganisaties. Dit op het gebied van metaal (ferro en non-ferro)

Recycling

Gebr. Bakker Metaal Recycling b.v. wordt frequent benaderd met vraagstukken over een bieding over de aan- of verkoop van metaal afvalstromen. Door het (inter)nationale netwerk van Gebr. Bakker Metaal Recycling levert dit voor relaties in vele gevallen zeer courante tarieven op.

Bereikbaar

Gebr. Bakker Metaal Recycling b.v. staat voor u klaar als het gaat om:

- Plaatsen van containers
- In- en verkoop van alle soorten metalen
- Inkoop van raffineersloop (machinesloop)

De geboden flexibiliteit biedt naast deze werkwijze te allen tijde de mogelijkheid om een klantspecifieke oplossing aan te bieden.

Millieu

Milieuwetgeving en -vergunningen verplichten u om de afvoer van restmaterialen goed te organiseren binnen uw bedrijf. De vorm van materiaal en de wijze van scheiding hiervan is bij ieder bedrijf anders. De beschikbare ruimte en faciliteiten die bij uw bedrijf aanwezig zijn maken of de afvoer gemakkelijk of juist lastig te organiseren is.

Unique Selling Point's

Gebr. Bakker Metaal Recycling b.v. onderscheidt zich door o.a. onderstaande gebieden.

- Relevante kennis over de metaalrecyclingsproces en -verwerking
- Het optimaliseren en inrichten van uw interne en externe logistieke afvalstromen processen
- Inzetten van een betrouwbare logistieke coördinatie o.a. door middel van een transport- en 24-uursservice

Gebroeders Bakker Metaal Recycling B.V